Generalforsamling

 

Kino Møn afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts. Der indkaldes til generalforsamling senest 3 uger før. Indkaldelse sker på biografens hjemmeside, i nyhedsbrev, ved opslag i biografen og ved en annonce i Ugebladet for Møn.
Det er en forudsætning for at deltage i generalforsamlingen, at man er medlem af foreningen og har betalt kontingent for det indeværende år.

Generalforsamling 2021 bliver afholdt søndag d. 21. marts 2021 i biografen, hvis Coronarestriktionerne tillader, ellers via Skype.