Bio Møn har følgende handicapfordele:

  • Der er installeret teleslynge
  • Så mange danske film som det er muligt spilles nogle dage med undertekster
  • På alle film med undertekster (3D undtaget) kan man bruge SubReader,
    som er oplæsning via en gratis app på din smartphone. Husk at mebringe headset. Se mere tryk her.
  • Direkte adgang for kørestole gennem salens 2 døre
  • Handicapledsager kommer gratis ind til ordinære forestillinger mod forevisning af ledsagerkort og ifølge med den handicappede